על אתר הקונספט


מהו אתר הקונספט:
קונספט קושיות מציע לימוד של נושאים שונים - באמצעי פשוט וזמין לכל.

אתר הקוספט נועד לסייע  ליוזמי האתר קושיות להעריך את שיטת הלימוד של קושיות כקונספט.
באתר מספר סרטוני הדגמה בנושאים שונים ומידי פעם יוכנסו גם נושאים חדשים.
Comments