02 מערכת הצירים
איך אפשר למצוא אורך של ישר?
איך מוצאים את המרחק בין שתי נקודות?
ישר המקביל לציר X, ישר המקביל לציר Y,

Comments