06 אלגברה - חוקי חזקות



טכניקה אלגברית



             

טכניקה אלגברית
חוקי חזקות.
Comments