06 אלגברה - חוקי חזקותטכניקה אלגברית             

טכניקה אלגברית
חוקי חזקות.
Comments