07 אלגברה - שרשים, השורש הריבועי



טכניקה אלגברית



             
טכניקה אלגברית
השרש הריבועי, כללי שורשים.
איך מכפילים שני שרשים?