08 אלגברה - נוסחאות הכפל המקוצר




טכניקה אלגברית



             

טכניקה אלגברית
נוסחאות הכפל המקוצר