09 אלגברה - הכפל המקוצר, תרגולטכניקה אלגברית             
טכניקה אלגברית
תרגול נוסחאות הכפל המקוצר
Comments