10 אלגברה - פירוק לגורמיםטכניקה אלגברית             

טכניקה אלגברית - פירוק לגורמים.
מהו פירוק לגורמים? איך פותחים סוגריים כאשר בכל סוגריים מספר גורמים?