13 משוואה עם נעלם אחד, תרגול             

טכניקה אלגבריתאיך פותרים משוואה?
משוואה עם נעלם אחד.