13 משוואה עם נעלם אחד, תרגול



             

טכניקה אלגברית



איך פותרים משוואה?
משוואה עם נעלם אחד.