14 משוואה עם נעלם אחד, תרגולטכניקה אלגברית             

משוואה עם נעלם אחד.
משוואה עם שברים.
איך פותרים משוואה עם קו שבר?