14 משוואה עם נעלם אחד, תרגול



טכניקה אלגברית



             

משוואה עם נעלם אחד.
משוואה עם שברים.
איך פותרים משוואה עם קו שבר?