19 משוואה עם נעלם אחד, תחום ההצבה
טכניקה אלגברית


מה קורה כאשר יש X במכנה?
תחום ההגדרה,
תחום ההצבה,
איך בודקים את תחום ההצבה של משוואה?