20 משוואות עם X במכנה, תרגול...
טכניקה אלגברית


איך פותרים משוואה עם X במכנה?
איך מטפלים בתחום ההגדרה?
תרגול.