03 הפונקציה הלינארית - גרף הפונקציה

איך משרטטים פונקציה? מהו גרף פונקציה?
איך מיוצגת פונקציה לינארית ע"י גרף?
מהי נקודת חיתוך עם צירים?
מהי פונקציה חד-ערכית?
Comments