13 הפונקציה הלינארית - תרגול

תרגול בפונקציה לינארית, משוואת הקו הישר.
איך נתאים בין פונקציה לגרף? איך נמצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים? איך נמצא נקודות החיתוך בין שתי פונקציות לינאריות?

התרגול תואם לרמת שאלון בגרות 801.