08 הפונקציה הריבועית


הפונקציה הריבועית

מה נלמד ברצף הסרטונים:
מהי פונקציה ריבועית?
מהי פרבולה?
איך מוצאים את צורת הפונקציה הריבועית?
איך מגלים את קודקד הפרבולה?
מתי הפונקציה חיובית ומתי שלילית?
מתי הפונקציה עולה? מתי הפונקציה יורדת?