11 פונקציה ריבועית


פונקציה ריבועית.
תחומי עליה וירידה.
תחומי חיוביות ושליליות.
פונקציה חיובית, פונקציה שלילית, פונקציה עולה, פונקציה יורדת,

Comments