12 פונקציה ריבועית - תרגיל


פונקציה ריבועית.
עליה וירידה, פונקציה שלילית וחיובית.
תחומי עליה וירידה, תחומי שליליות וחיוביות.
תרגיל בפונקציה ריבועית, פרבולה.


Comments