16 הפונקציה הריבועית, נקודות מפגש בין פרבולות.

Comments