06 פונקציות - פרבולה, חזרה.מהי פרבולה ישרה?
צהי פרבולה הפוכה?