09 פונקציות - נקודות מפגש בין פרבולה לישר, מציאת שטחים, תרגיל.


פתרון שאלה בנושא נקודות חיתוך בין פרבולה לישר ומציאת שטחים.
שלשה סרטונים


איך  מוצאים נקודות מפגש בין פרבולות? 
נקודות חיתוך בין פרבולות.