10 פונקציות - מציאת נקודות מפגש בין פרבולות.תרגיל דוגמא למציאת נקודות מפגש בין פרבולות..
תרגיל דוגמא למציאת נקודות חיתוך בין פרבולות.