11 פונקציות, תחומי חיוביות ושליליות של פרבולה.פונקציה ריבעית, פרבולה, מתי היא חיובית ? מתי היא שלילית ?