12 פונקציות, מציאת תחומי חיוביות ושליליות של פרבולה, תרגול.