07 גדילה ודעיכה

צמיחה ודעיכה.
צמיחת אוכלוסיה.
מתמטיקה לבגרות - 3 יחידות - 802