10 גדילה ודעיכה






צמיחה ודעיכה.
צמיחת אוכלוסיה.
מתמטיקה לבגרות - 3 יחידות - 802