11 גדילה ודעיכהצמיחה ודעיכה.
צמיחת אוכלוסיה,
מציאת הזמן t בעזרת פוקצית ה - lan 
מתמטיקה לבגרות - 3 יחידות - 802