12 גדילה ודעיכה


גדילה ודעיכה.
צמיחת אוכלוסיה.
מציאת הזמן - t בעזרת פתרון משוואה מעריכית.
מתמטיקה לבגרות - 3 יחידות - 802

Comments