03 גדילה ודעיכה

תרגול בצמיחה ודעיכה.
צמיחת מניה.
מתמטיקה לבגרות - 3 יחידות - 802