04 גדילה ודעיכה

צמיחה ודעיכה באחוזים.
מתמטיקה לבגרות - 3 יחידות - 802