06 גדילה ודעיכה

צמיחה ודעיכה.
דעיכת ערך
מתמטיקה לבגרות - 3 יחידות - 802