09 גדילה ודעיכהצמיחה ודעיכה.
צמיחת אוכלוסיה.
מתמטיקה לבגרות - 3 יחידות - 802