07 - פתרון משוואות, מה כשיש סוגריים?בואו נפתור את המשוואות:

3(x-2) = x

4x + 2(4x-5) = 1 + x

3x + (5x-7)3 = 5x + 5