010 איך פותרים בעיה מספריתאיך פותרים בעיה מספרית ?
פתרון לדוגמה - 

אם נכפול מספר פי 4 ונוסיף לו 2 נקבל 34, מצא את המספר.

אם נחסר ממספר 3 ונכפול את התוצאה ב- 2 נקבל 18. מצא את המספר.

אם נחלק מספר נתון ב- 3 ונוסיף 5 נקבל 10. מצא את המספר.
בבניה
Comments