100 יחס ופרופורציה, תרגיל, כיתות ח' בביה"ס גמליאלי

בשכבה ח' בביה"ס גמליאלי שתי כיתות  ובהן 55 תלמידים בסה"כ.
ידוע כי היחס בין מספר התלמידים בכיתה ח1 לזה שבכיתה ח2 הוא 5:6.

כמה תלמידים בכל כיתה?

כמה תלמידים יש להעביר מכיתה ח2 לכיתה ח1 על מנת שהיחס ישתנה ל - 6:5?