120 יחס ופרופורציה, תרגיל - מסלול ריצה, בכביש ובעפר.

אורך מסלול ריצה הוא 4500 מטר.

חלקו כביש וחלקו דרך עפר.


היחס בין אורך הכביש לבין אורך דרך העפר הוא 2 ל- 7.


מה אורכה של דרך העפר ומה אורכו של הכביש?


החליטו להאריך את אורכו של קטע הכביש ל - 1000 מ'.

מה יהיה היחס בין אורך הכביש לבין אורך דרך העפר לאחר הסלילה?