130 יחס ופרופורציה, תרגיל - ירחמיאל הירקן אורז שקיות.ירחמיאל הירקן ארז שקיות 72 מוכנות ובהם מלפפונים ועגבניות.
בכל שקית ארז ירחמיאל שלשה מלפפונים וחמש עגבניות.

מהו היחס בין מספר המלפפונים ומספר העגבניות שארז ירחמיאל?

כמה מלפפונים וכמה עגבניות ארז ירחמיאל בסה"כ?