140 יחס ופרופורציה, תרגיל - ירחמיאל ועזריאל מקימים מפעל.

ירחמיאל ועזריאל החליטו להקים מפעל לייצור משרוקיות אדומות.

הם השקיעו ביחד 107100 ש"ח, והחליטו שבסה"כ יהיו לחברה 1700 מניות.
הוחלט גם כי כל אחד מהם יקבל כמות מניות המייצג את גודל השקעתו במפעל, ולכן קיבל ירחמיאל 8 מניות על כל 9 מניות שקיבל עזריאל. 

בהנחה כי שווי כל המניות, הוא כשווי ההשקעה במפעל, מה ערכה של כל מניה?
כמה מניות קיבל ירחמיאל וכמה מניות קיבל עזריאל?
איזה סכום השקיע כל אחד מהשותפים?