150 יחס ופרופורציה, תרגיל - צלעות במשולש.היקיפו של משולש 52 סנטימטר.
היחס בין אורכי הצלעות הוא 3:4:6.
חשב את אורכה של כל צלע.
שגיאה: יחס לא בס"מ