160 יחס ופרופורציה, תרגילאב חילק בין שלשת ילדיו, ירחמיאל עזריאל וגמליאל סכום של 240 ש"ח.
איזה סכום קיבל כל אחד מן האחים, ירחמיאל עזריאל וגמליאל אם חחולק בניהם הסכום כולו ביחס 3:4:5 ?