170 יחס ופרופורציה, תרגיל - ירחמיאל מחלק כדורים.ירחמיאל חילק 120 כדורים בצבעים אדום כחול ולבן לקופסאות קנות.
בכל קופסה יש עבור ארבע כדורים אדומים, שישה כדורים כחולים ועשרה כדורים לבנים. 
מה היחס (המצומצם) בין מספר הכדורים האדומים לכחולים ללבנים?
כמה כדורים היו מכל סוג בסה"כ?
לכמה קופסאות חולקו?