020 יחס ופרופורציה,



גובהו שk עזריאל 172 ס"מ וגובהו של ירחמיאל 172 ס"מ.
מה היחס בין גובהו של עזריאל לגובהו של ירחמיאל?
מה היחס בין גובהו של ירחמיאל לגובהו של עזריאל ?