020 יחס ופרופורציה,גובהו שk עזריאל 172 ס"מ וגובהו של ירחמיאל 172 ס"מ.
מה היחס בין גובהו של עזריאל לגובהו של ירחמיאל?
מה היחס בין גובהו של ירחמיאל לגובהו של עזריאל ?