110 יחס ופרופורציה, תרגיל - הגולות של ירחמיאל ועזריאל.

לירחמיאל ועזריאל 40 גולות ביחד.

כמה גולות לכל אחד מהם אם ידוע כי היחס בין מספר הגולות של ירחמיאל למספר הגולות של עזריאל הוא 2:3 ?

כמה גולות על ירחמיאל להעביר לעזריאל ע"מ היחס ישתנה ל - 1:1?