בעיות תנועהבעיות תנועה, מכונות לעיתים בעיות זמן, מהירות, דרך. עוסקות בקשר שבין שלשת הגדלים. 

לפתרונות מגיעים ע"י שימוש משוקל בנוסאת הגדרת המהירות והנוסחאות המתקבלות ממנה.

הגדרת המהירות:     V=S/t
כאשר המשתנים הם:
V - מהירות     ( Velocity )  
 t  - זמן             ( Time )
S - דרך           ( Strada )