01 זלמן זלמנוביץ'

זלמן זלמנוביץ' יוצא מביתו ועובר 12 ק"מ במהירות קבועה.

בדרכו חזרה הקטין זלמן זלמנוביץ' את מהירותו בשני קמ"ש,
ולכן עבר את המרחק בשעה אחת יותר. 

מצא את מהירותו של זלמן זלמנוביץ', בדרכו הלוך ובדרכו חזור?
כמה זמן עבר מיציאתו לחזרתו?

Comments