02 זלמן וזליג

המרחק בין כפר A לכפר B הוא 24 ק"מ.
הולך הרגל זלמן יוצא מכפר A לכיוון כפר B במהירות קבועה.

באותו הרגע בדיוק יוצא הולך הרגל זליג מהכפר A לכיוון הכפר B,
במהירות הגדולה ממהירותו של זלמן בשני קמ"ש.

בעוד זלמן ממשיך בתנועתו עד שמגיע ל - B.
חברו זליג עוצר בדרך למנוחה של שעה אחת, ואחר כך ממשיך בתנועתו.

זלמן וזליג מגיעים שניהם באותו הזמן לכפר B.

חשב את מהירותם של זלמן וזליג.

Comments