090 בעית תנועה - זלמה וברטהזלמה וברטה תכננו להיפגש. הן יוצאות רכובות על אופנועים, משתי ערים, זו לקראת זו. המרחק בין הערים 450 ק"מ.
זלמה רוכבת במהירות 90 ק"מש ואילו ברטה הזהירה יותר רוכבת במהירות 60 קמ"ש. 
לאחר כמה זמן מרגע יצאתן, יפגשו זלמה וברטה ?
באיזה מרחק ממקום יציאתה של זלדה, יפגשו?