100 - בעיית תנועה, מטוסו של ירחמיאלמטוסו של ירחמיאל טס קטע מסויים מספר שעות במהירות 400 קמ"ש. 
לאחר מכן טס קטע נוסף שלש שעות יותר  מהראשון ובמהירות  600 קמ"ש.
בסה"כ טס מטוסו של ירחמיאל מרחק של 6200 קמ"ש.
כמה שעות בסה"כ טס המטוס?