020 בעיות תנועה פשוטות1. מכונית עוברת את המרחק של 240 ק"מ בשלש שעות, מה מהירותה של המכונית?

2. מכונית נוסעת במהירות 40 קמ"ש בכמה זמן תעבור המכונית מרחק של 240 ק"מ?

3. איזה מרחק עוברת מכונית הנוסעת במהירות 48 קמ"ש במשך 5 שעות?