040 בעית תנועההתרנגולת של ירחמיאל בורחת מהלול בשעה 7:00 בבקר במהירות 4 קמ"ש.
לאחר שעתיים יוצא ירחמיאל בעקבותיה, הוא נע במהירות 6 קמ"ש.
1. כעבור כמה זמן יגיע ירחמיאל אל התרנגולת?
2. באיזה מרחק מן הלול ישיג ירחמיאל את התרנגולת?