050 בעית תנועהשרגא יוצא מביתו במכוניתו, במהירות 90 קמ"ש לבקר את ידידו גרישה. 
בדרכו חזרה הוא נוסע במהירות 60 קמ"ש ולכן אורכת דרכו 3 שעות יותר.
מצא את המרחק בין ביתו של שרגא לביתו של גרישה.

סרטון בקרוב...