060 בעיית תנועה - זלמן וזליג על אופנועיםזלמן וזליג יצאו רכובים על אופנועים מן העיר רמת עזריאל לעיר קרית ירחמיאל. 
זלמן רכב במהירות 120 קמ"ש ואילו זליג רכב במהירות  80 קמ"ש. זליג הגיע לקרית ירחמיאל שעה וחצי אחרי זלמן. 
כמה זמו רכב זלמן וכמה זמן רכב זליג?
חשב את המרחק מרמת עזריאל לקרית ירחמיאל.